Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution - livets utveckling, Ekologi och hållbarhet

Skapad 2018-04-12 19:56 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 9 Biologi
Alla är anpassade till sin omgivning och alla har sitt sätt att leva. Vissa kan bara leva i en mycket speciell miljö, medan andra kan överleva i många olika miljöer.

Innehåll

 

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

-Ge exempel på att miljöförändringar påverkar levande organismer

-Beskriva hur anpassningar till miljön sker

-Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter

-Ge exempel på den genetiska variationens betydelse

-Förklara vad en mutation är

-Redogöra för vad Darwin byggde sin evolutionsteori på

-Ge några bevis för evolutionsteorin

-Förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling

-Beskriva huvuddragen i livets utveckling

-Nämna några steg i människans utveckling

-Beskriva förutsättningarna för livet på jorden

-Redogöra för jordklotets begränsningar

-Förklara vad man studerar inom vetenskapen ekologi

-Att alla ämnen sprids, men inte försvinner

-Att jorden ligger i en energiström från solen

-Ge exempel på några biom

-Ge exempel på några ekosystem

-Redogöra för några ekosystemtjänster

-Beskriva hur ett ekosystem kan förändras

-Redogöra för några av Sveriges ekosystem

-Beskriva hur vi påverkar vår miljö under vårt dagliga liv

-Beskriva de största globala miljöhoten

-Redogöra för några möjliga lösningar på våra miljöproblem

-Beskriva hur ett hållbart samhälle kan se ut

 

Centrala begrepp: Anpassning, naturligt och sexuellt urval, evolution, konkurrens och samarbete, genetisk variation och mutation, bevis för evolutionen, livets utveckling, människans utveckling, ekologi, allting sprider sig men ingenting försvinner, kretslopp, ekosystem och biom, ekosystemtjänst, skog, sjö, våtmark och hav, lokala och globala miljöhot, naturlig och förstärkt växthuseffekt, ekologiskt fotavtryck, anrikning, biologisk mångfald, kretsloppssamhälle, hållbar energi, försiktighetsprincipen

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå och använda centrala begrepp

- dokumentera

- laborera

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon laboration

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupning

 

Undervisning

Du ska få övning i att: - läsa och tolka faktatexter

- laborera

- dokumentera

- göra jämförelser och dra slutsatser

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: