Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 7 läsår 17/18

Skapad 2018-04-12 20:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur samspelar naturen? Vad är ett ekosystem Hur fungerar en näringsväv? Finns det olika ekologiska nischer? Vad är det?

Innehåll

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Vi kommer att jobba med dessa delar av det centrala innehållet:

 • ekosystems energiflöde och kretslopp av materia, fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster
 • lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar, sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem
 • de biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet
 • fältstudier och experiment, formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Tid: ca v 14-23

Så här ska vi arbeta:

 • genomgångar av begrepp och modeller
 • filmer
 • fältstudier
 • leta fakta i böcker och via internet
 • grupparbete kring ett ekologiskt område, som redovisas i klassen

Detta kommer att bedömas:

 • hur man använder de fakta som tas upp
 • hur man deltar i samtal och diskussioner, samt för dessa framåt/breddar dem
 • hur man planerar, genomför och utvärderar fältstudierna
 • hur man hanterar källkritik och utför källkritisk granskning
 •  
 • i detta arbetsområdet bedöms kunskapskraven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 och 13
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: