Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Matematik åk 1, mäta - geometriska former

Skapad 2018-04-12 21:06 i Ångelstaskolan Uppsala
Att mäta i centimeter. Geometriska objekt som fyrhörning, triangel och cirkel.
Grundskola 1 Matematik
Ta fram ett måttband eller en linjal för nu ska du få mäta! Hur långt är det runt ett äpple? Hur lång är en centimeter? Du ska också få undersöka några olika geometriska figurer. Hur många hörn har en triangel? vad är det för skillnad på en linje och en sträcka? Det är något av det som vi ska studera i detta kapitlet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

 • mäta en längd med linjal med en centimeters noggrannhet.
 • begreppet centimeter och dess förkortning.
 • känna igen en triangel, fyrhörning och en cirkel.
 • begreppen hörn, vinkel och sida.
 • känna igen och namne en sträcka, en linje och en punkt.
 • begreppet symmetrisk.
 • hitta symmetrilinjen i en bild.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita, skriva och mäta.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 • mäta en längd med linjal med en centimeters noggrannhet.
 • begreppet centimeter och dess förkortning.
 • känna igen en triangel, fyrhörning och en cirkel.
 • begreppen hörn, vinkel och sida.
 • känna igen och namne en sträcka, en linje och en punkt.
 • begreppet symmetrisk.
 • hitta symmetrilinjen i en bild.

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • samtalar i grupp.
 • arbetar i arbetsböcker.
 • ritar, skriver och mäter.
 • arbetar med konkret arbetsmaterial.
 • gör en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: