Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day (GOTD)

Skapad 2018-04-13 07:25 i Friskolan Asken Grundskolor
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Engelska Svenska Matematik
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt" som grundaren GOTD Micke Hermansson säger (Umeå)

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former?

Innehåll

Eleverna får ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive kursplan.

Konkretisering av mål

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej") Eleverna antecknar i sin anteckningsbok med stödord och liten bild. Varje Grej inleds med några  ledtrådar. Arbetet dokumenteras i elevernas GOTD-bok.

Arbetssätt

  • gemensamma genomgångar
  • korta anteckningar görs av eleverna
  • repetition av innehåll sker under tid

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: