Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsk grammatik

Skapad 2018-04-13 08:27 i Central enhet Ludvika
Under fyra veckor kommer vi att arbeta med några delmoment av engelsk grammatik för att öka elevernas färdighet av och självständighet i talad och skriven engelska. Vi arbetar med följande moment: - Bestämd och obestämd form - Pronomen - Oregelbundna/ regelbundna verb
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer under resten av terminen arbeta med engelsk grammatik för att sedan kunna använda språkets regler i en liten längre sammanhängande text som du ska få skriva på engelska. Vi kommer att fortsätta att se både Max´s Movie med samtalsövningar samt att vi arbeta med grammatikövningar.

Innehåll

Syfte

Vi tränar eleven att utveckla det engelska språket ytterligare. De olika skriftliga och muntliga övningarna bidrar till att eleven stärker sin säkerhet i språket. Korrektheten i viktig i synnerhet när det gäller skriftspråket. Lektionerna syftar till att träna upp detta.

Centralt innehåll

En Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
En Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
En Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
En Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
En Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
En Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkreta mål

När du har arbetat med uppgifterna ska du...

 • känna till bestämd och obestämd form
 • veta vilka de vanligaste engelska pronomena är
 • veta vad regelbundna verb är
 • känna till ett antal oregelbundna verb

Arbetsprocess

Vi arbetar med läromedlet Happys grammatikdel. Vi arbetar också med utvalda övningar i häfte.

-Vi går igenom reglerna tillsammans i genomgångar. Eleverna har sedan tillfällen att arbeta med olika uppgifter. -Vi börjar momentet med en diagnos för att eleven själv ska kunna se vad han/hon behöver öva mer på. -Vi kommer även att ha muntliga övningar där vi också tränar grammatiken.

Bedömning

I samband med de muntliga genomgångarna kommer jag att bedöma dina kunskaper efter din muntliga delaktighet och dina frågor och svar.

Efter arbetsmomentets slut kommer du att få skriva eller översätta en text. Du kommer att få tydliga instruktioner på vad texten ska innehålla. För att bli godkänd på detta moment behöver du skriva en godkänd text där du rätt använder de grammatiska formerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: