👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: upplysningen

Skapad 2018-04-13 08:31 i Wallbergsskolan Grundskolor
Upplysningen och romantiken i litteraturen
Grundskola 8 Svenska
Upplysningen inom litteraturhistorien, vad var det? Förnuft mot känsla, vetenskap mot skrock! Klasskamp och lika rättigheter! Hur syns dessa tankar i litteraturen som skrivs och hur påverkas litteraturen av sin samtid?Du kommer att under några veckor få lära dig om den litterära epoken upplysningen. Du får då studera hur samhället såg ut och förändrades under 1700-talet och hur förändringarna påverkade litteraturen. Arbetet avslutas med ett prov och textanalys.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev. Efter avslutat arbete ska du:

 • veta när de litterära epokerna antiken, mdeltiden,renässansen, upplysningen och romantiken var
 • känna till hur samhället förändrades under 1700-talet och hur detta har påverkat litteraturen. 
 • kunna räkna upp typiska drag för epoken upplysningen och känna igen dessa drag i texter
 • känna till några författare och deras viktigaste verk: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Voltaire, Rousseau, Olympe de Gouges, Carl Von Linne, Bellman och Anna Maria Lenngren 

 

Arbetsformer. I undervisningen kommer du att:

 • läsa om upplysningen 
 • se filmen Hej Litteraturen (upplysningen)
 • läsa texter skrivna under 1700-talet
 • veta vad olika författare skrev: exempel på verk och ämnen
 • jobb med frågor i bok/arbetshäften/clio online/filmer
 • delta i diskussioner

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • genom att aktivt delta i lektionsarbetet (svara på frågor och delta i diskussioner)
 • skriva ett prov: se mål, anteckningar + Svenska direkt s. 212-259 (epoker), varav de viktigaste s. 238-247 som handlar om upplysningen
 • analysera texter från den här tiden (bokutdrag och dikter)
 • prov 18/5

Begrepp:

 • epok
 • kultur
 • ideal
 • human
 • ironi 
 • satir
 • parodi
 • verkar
 • filosof
 • filosofi
 • empirisk
 • deism
 • censur
 • vidskepelse
 • empirisk
 • encyklopedi 
 • moraliska dilemman 
 • karikatyr
 • robinsonad 
 • skald
 • epistel
 • nymf

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Mål litteraturhistoria upplysningen

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

Vad menar läroplanen?
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget A
Läsförståelse
Du kan förklara samband mellan texter, författare och upplysningen
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **enkla** kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **goda** kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du kan förklara budskap, vad författaren vill säga, i olika texter.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **enkla och till till viss del underbyggda** resonemang om budskap som är tydligt framträdande** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap **som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande ** i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du kan koppla olika verk till rätt författare genom att känna till typiska drag, karaktärer och budskap som författaren vill föra fram.
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra **utvecklade* resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. i
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du kan förklara samband mellan verk och perioden som författaren verkade i, t ex typiska drag som finns i texten och som hör i hop med perioden.
Eleven drar då **till viss del ** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **relativt väl ** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.