👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik - beslutsfattande och politiska idéer.

Skapad 2018-04-13 09:47 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vem bestämmer hur mycket det ska kosta att åka buss? Vem bestämmer hur länge du ska gå i skolan om dagarna? I det här arbetsområdet ska du få lära dig om hur Sverige styrs, vem som bestämmer i kommuner och om våra demokratiska principer.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • se filmer
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • samtala, diskutera och resonera om det vi läser
 • arbeta med uppgifter kring det vi läst, sett och pratat om
 • arbeta i både helklass, liten grupp och enskilt
 • arbeta med ord- och begrepp

 

·     

·       Bedömning

Du ska:

 • känna till vad en kommun är och vem som bestämmer i en kommun.
 • känna till vem som bestämmer i Sverige och....
 • .....känna till vad det är för skillnad mellan riksdag och regering.
 • känna till vilka beslut som tas i Sveriges riksdag och i kommunerna, i skolan och hemma.
 • känna till varför det finns politiska partier.
 • känna till hur du kan påverka samhället och hur samhället påverkar dig.
 • kunna använda centrala begrepp inom området

 

Du visar vad du lärt dig genom:

 • ditt aktiva deltagande, både muntligt och skriftligt, under lektionerna
 • Utifrån ett manus som du har skrivit så kommer du att få spela in en film/ljudinspelning där du berättar om det du har lärt dig under arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris i Samhällskunskap - Demokrati och beslutsfattande

E
C
A
Beslutande organ
Du ska känna till vad en kommun och kommunfullmäktige är. Du ska känna till vad regering och riksdag är.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan beskriva kommun, kommunfullmäktige, regering och riksdag kortfattat
Du kan beskriva kommun, kommunfullmäktige, regering och riksdag utförligt
Du kan med säkerhet beskriva kommun, kommunfullmäktige, regering och riksdag detaljerat och utförligt
Beslutsfattande
Du ska känna till vem som bestämmer i en kommun och vilka beslut som tas. Du ska känna till vem som bestämmer på riksnivå samt vilka beslut som tas. Du ska veta skillnaden på riksdag och regering.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan beskriva kortfattat vem som bestämmer både på kommun- och riks nivå. Du vet skillnaden mellan riksdag och regering
Du kan beskriva utförligt vem som bestämmer både på kommun- och riksnivå. Du vet skillnaden mellan riksdag och regering och kan beskriva skillnaden.
Du kan med säkerhet beskriva utförligt vem som bestämmer både på kommun- och riksnivå. Du vet skillnaden mellan riksdag och regering och kan beskriva skillnaden detaljerat.
Ord och begrepp
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Elevnära samhällsfrågor
Känna till hur du kan påverka samhället och hur samhället påverkar dig
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du känner till hur du kan påverka samhället genom att ge minst två exempel på olika sätt att visa vad man tycker
Du känner till hur du kan påverka samhället genom att ge några exempel på olika sätt att visa vad man tycker
Du känner till hur du kan påverka samhället genom att ge flera exempel på olika sätt att visa vad man tycker