Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och hav

Skapad 2018-04-13 10:09 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Biologi
Utan vatten inget liv! Vatten har mycket stor betydelse för allt liv på jorden. Många växter och djur lever i eller vid vattnet i våra sjöar, hav och vattendrag. Du ska få upptäcka och lära dig mer om vilka dessa djur och växter är och hur de är en del av en näringskedja. Du ska göra en fältstudie vid en sjö och en vid havet. Där du ska få studera fåglar och småkryp i vattnet.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

När du har arbetat färdigt med det här området så ska du:
- kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö/hav
- kunna ge exempel på hur människan kan påverka livet i en sjö
- kunna namnge några av de vanligaste fåglarna som lever vid vatten
- kunna namnge några fiskar som lever i sjön/havet
- kunna namnge några vattenlevande insekter
- känna till hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas

 

Syfte - varför läser vi detta? 

 • Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll - vad läser vi?

 • Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 
 • Bi 4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. 
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

För att nå dessa mål kommer du att:
- se faktafilmer om sjö och hav.
- läsa texter ur boken "Biologi -Sverige" samt göra tillhörande arbetsuppgifter.
- lyssna på din lärare som berättar och förklarar 
- skriva texter i din arbetsbok och rita bilder
- diskutera olika begrepp och dess betydelse
- göra en fältstudie vid sjö/hav där du kommer att håva vattendjur samt titta på fåglar. 

 

Begrepp: näringskedja, näringsväv, näringsämnen, syre, plankton, alger, tång, växtätare, rovdjur, nedbrytare, övergödning, klippor, bräckt vatten 

Arter att känna till: abborre, gädda, mört, torsk, makrill, sill, gräsand, sothöna, knölsvan, ejder, fiskmås, storskarv, bladvass, kaveldun, näckros, ljung, strandtrift, renfana, skräddare, fjädermygga, trollslända och dykare.

 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- diskutera i både stor och liten grupp där du får visa hur du kan resonera och visa förståelse  
- göra ett skriftligt test (med möjlighet till muntligt)
- delta aktivt i fältstudien och dokumentera

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- planera och genomföra systematiska undersökningar
- dokumentera dina undersökningar
- använda ämnesspecifika begrepp
- förklara samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: