Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikundervisning årskurs sju

Skapad 2018-04-13 11:02 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola F
Detta arbetar vi med/har vi arbetat med i årskurs sju

Innehåll

Följande rubriker ur det centrala innehållet behandlas under årskurs sju;

 

musicerande och musikskapande

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

 

En förståelse för skillnaden melodi/ackord skapas och sedan övar vi på att höra ackordbyten för att sedan själva spela dessa med “enfingerackord” på Garageband.

Så småningom spelar vi tillsammans i små grupper en ackordföljd med var sitt iPad-instrument i typisk rock/popsättning.

Instruktioner och uppgifter finns i Showbie (kod AER9H)musikens verktyg

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

I detta arbetsområde väljer eleverna ett “riktigt” ackordinstrument, keyboard eller gitarr och övar på två, treackordslåtar, eller rundgångar. Detta gör vi med hjälp av gratisappen Riffstation.

Bedömningsmall ligger i Showbie (kod AER9H)

 

musikens sammanhang och funktioner

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Här arbetar vi med ett “digitalt” arbetsblad “Barocken” med länkar till musikexempel. Återfinns i Showbie (kod AER9H).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: