Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag

Skapad 2018-04-13 11:31 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Jämställdhet, genus, kön, etnicitet, mångkulturalitet

Innehåll

Vem är jag?

Centralt innehåll:

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

 

Kunskapskrav:

E:

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

C:

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enklaomdömen andras ståndpunkter.

A:

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

 

Innehåll:

Vi kommer att använda oss av

  • Boken kompass 50, kap Sociala frågor sid: 148-175
  • Föreläsningar
  • www
  • gruppdiskussioner

 

Bedömningsform:

Bedömning kommer att ske genom

  • muntliga diskussionsfrågor
  • gruppdiskussioner
  • mindre skriftliga uppgifter
  • fördjupningsarbete (frivillig)

 

Tid:

V. 15-18

Uppgifter

  • Jämställd?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: