Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet i förskolan

Skapad 2018-04-13 11:34 i Viktoria förskola Helsingborg
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Vi vill ge barnen möjligheter att använda alla sina språk. Just nu har vi tillgång till arabisktalande och kurdisktalande pedagoger,i övriga språk tar vi hjälp av föräldrar. Vi kommer också under en månads tid ha tillgång till appen Polyglutt som har inlästa böcker på flera språk Det är en stor tillgång att vara flerspråkig !

Innehåll

Syfte:

 • Alla barn ska få tillgång till sitt eget modersmål och sin egen kultur.
 • Att ge alla barn stimulans och utmaningar i både sitt modersmål och på svenska och i sin kommunikationsutveckling.
 • Att främja barnens språkande.

 

Mål:

 • Att barnen utvecklar språk och tal.
 • Att stärka sin förmåga att kunna kommunicera.
 • Att barnen utvecklar ett intresse för bilder och texter i olika medier.

 

 

Nyfikenhetsfråga:

 • Kommer vi att se en utvecklad kommunikativ förmåga hos barnen?
 • Kommer vi se en ökad social förmåga och mer lekande bland våra barn?

 

 

Hur?

Just nu har vi tillgång till appen Polyglutt. Där har vi möjlighet att låta barnen ta del av böcker inlästa på olika språk. Vi personal som talar arabiska, kurdiska svenska och varje dag kommer vi att läsa böcker på dessa språk. Vi ber föräldrar läsa in böcker på övriga språk med hjälp av bookcreator. Vi kommer även att lyssna på musik från olika kulturer

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: