Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Kristendom, judendom och islam

Skapad 2018-04-13 11:35 i Ångelstaskolan Uppsala
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksammade på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa byggnader. Eleverna kommer även att få lära sig flera olika begrepp inom judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Mål för arbetsområdet 

Du kan:  

 • Berätta om kristendomens, judendomens och islams gudsnamn, symboler, heliga byggnad, heliga skrift, gudstjänstledare och högtider.
 • Berätta om likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
 • Kunna några begrepp från de tre religionerna.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa texter och svara på frågor muntligt och skriftligt
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • grupparbete och muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: