Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2018-04-13 13:17 i Söderskolan Falkenberg
Elektrisk ström, som hela vårt samhälle bygger på idag, är egentligen något så simpelt som elektroner i rörelse. Under detta område ska du få lära dig mer om hur elektroner kan röra sig i olika material, hur ström uppkommer och hur vi kan utnyttja spänning, ström och magnetism i olika sammanhang.
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Arbetsområde Elekticitet och magnetism

Vi arbetar med:

Målet med undervisningen

Efter detta område ska du:
- Veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är,
- Känna till enheterna vi använder för spänning, ström och motstånd,
- Kunna förklara vad som menas med elektrisk ledare, resistans och isolator,
- Kunna rita enkla kopplingsscheman,
- Kunna beskriva hur två magneter påverkar varandra,
- Kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet,
- Veta hur en kompass fungerar,
- Veta vad en spole är,
- Veta vad en transformator och generator är och hur de fungerar,
- Kunna förklara hur en elmotor fungerar.

Bedömning av dina kunskaper görs genom hur du
-använder dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller
-planerar, genomför och dokumenterar undersökningar

Undervisningens innehåll

I ämnet fysik behöver olika elever olika förklaringsmodeller och inlärningssätt. För att nå största möjliga framgång kommer undervisningen att innehålla:

 • -Genomgångar, teoretiska och praktiska
 • -Film -Aktuella artiklar
 • -Diagnos och tester för att få feedback på det egna kunnandet
 • -Diskussionsuppgifter/par och gruppuppgifter
 • -Hemuppgifter

Alla elever ska känna sig fria att komma med förslag på hur undervisningen kan göras intressant och ge ökad förståelse som utvecklar er elever. Kom gärna med era idéer och synpunkter så att alla kan ha inflytande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: