Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur påverkar årstiden, djuren och växterna varandra?

Skapad 2018-04-13 13:20 i Alsike skola Knivsta
Kursplanens centrala innehåll, syften: Svenska ● Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. ● Språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt. ● Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. ● Skapande av texter där ord och bild samspelar. ● Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. NO ● Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. ● Djur och växter i närmiljön och namn på några vanligt förekommande arter Läroplansmål: ● demokrati – lyssna och ta del av andras åsikter och erfarenhet ● elevinflytande – komma med egna förslag ● sociala färdigheter – alla är olika, många olika åsikter, samarbeta ● jämställdhet – samarbete i heterogena grupper. ● skapande – illustrera till text, mening och ord, skapande från upplevelser. ● lek – som en metod Övergripande perspektiv(historiskt, miljö, internationellt, estetiskt): ● miljö – varsamhet, Allemansrätten, samband mellan årstidsväxlingar och djur/växter
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
VT- 2018 Vi ska lära oss mer om vad som händer med naturen och djuren under våra olika årstider. Vi kommer att skriva egna faktatexter och skapa böcker i Book Creator där vi samlar våra frågor och svar. Vi kommer att använda oss av checklistor för att arbeta med våra texter och se till att texterna utvecklas. Vi kommer att fokusera på stor bokstav i början av meningar och i namn, mellanrum mellan orden, skiljetecken och tydlighet. För att använda oss av just era intressen kommer ni få ställa frågor om olika djur och växter som ni sedan ska leta fram svaren på. Ni kommer att redovisa era texter för varandra så att vi lär oss tillsammans.

Innehåll

Vad ska eleverna förstå efteråt?

Sv:

Att det är skillnad på fakta text och berättande text.

Att man skriver för en mottagare dvs en som läser ens text.

Att man talar/samtalar på olika sätt i olika sammanhang.

 

NO:

Att vi har fyra olika årstider och vad som är typiskt för dessa.

Att de olika årstiderna och dess egenskaper påverkar djur och växter. Att växter och djur också påverkar varandra.

Lätt fakta om några svenska träd, djur och växter.

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Sv:

●   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

●   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

●   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

NO:

Använda kunskaper i biologin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

●   följa instruktioner

●   lyssna uppmärksammat

●   tala,samtala,diskutera

●   läsa och skriva olika texter

●   Kunna namnge årstiderna och det som är typiskt för dessa.

●   På ett enkelt sätt beskriva hur vädret och naturen förändras under året.

Känna igen och namnge några vanliga träd/växter i närområdet och hur dessa förändras under året.

●   Kunna namnge några djurarter, deras utseende och hur de lever.

Bedömning:

Vad ska bedömas:

Eleven kan namnge och göra enkla observationer av årstider.

I samtal om årstider, kunna berätta om förändringar i naturen. Beskriva och ge exempel på kopplingar mellan djur och växter.

Namnge några djur och växter och dess egenskaper.

Skriva enkla faktatexter som är lätta att förstå.

Använda sig av stor bokstav, mellanrum och punkt i sina texter.

Användandet av digitala hjälpmedel för att skapa texter.

 

Hur görs bedömningen?

Genom diskussioner i klassen och i mindre grupper.

Skapande i bild och text.

Elevernas faktaböcker i Book Creator.

 

Undervisning. Hur gör vi?

 

3 a. Aktiviteter

Samtal om vad naturen är och vad är viktigt att lära sig/kunna? Vad vill eleverna lära sig?

Gå ut i närmiljön och göra fältstudier. Uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna. Vad händer med växter och djur på vintern? varför?

●   Se på växter i vår närmiljö. Hur ändras utseende efter årstid.

●   Fakta kring insekter och djur, hur de lever och anpassar sig efter årstiden.

●   Skapa ett träd/växt/djur från vår närmiljö och skriva en faktatext till.

●   Skapa en bok i Book creator med faktatexter om svenska djur och växter.3 b. Lärmiljö och möblering: Skogen, skolgården och klassrum.

3 c. Material och teknik: Ipad, naturmaterial, film, litteratur, lera

 

3 d. Elever och lärare vet att eleverna är på väg mot målen; Genom att delta i elevernas diskussioner i klassen och i mindre grupper. Genom deras bilder och deras texter. Genom att följa deras skapande av faktaböcker i Book Creator.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: