Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärvetenskaplig artikel

Skapad 2018-04-13 13:45 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi jobbar med avsnittet Språkbruk i Gleerups. Vi tar reda på vilka sätt vi får nya ord i svenskan. Vi läser några "populärvetenskapliga artiklar" och kollar in hur man skriver en sådan. Vi skriver en egen populärvetenskaplig artikel med titeln: Var kommer alla nya ord ifrån"? Se vidare Classroom.

Uppgifter

  • "Var kommer alla nya ord ifrån?"

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
    Sv  7-9
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris populärvetenskaplig artikel

Bedömningsmatris populärvetenskaplig artikel

>
>
>
Hur är innehållet i din artikel?
Du presenterar relevanta fakta kring ditt ämne. Dina tankar framgår. Dina svar innehåller mest konkreta fakta.
Du presenterar relevanta frågeställningar kring ditt ämne. Dina tankar framgår tydligt. Du beskriver, förklarar och resonerar på ett utvecklat sätt.
Du presenterar relevanta frågeställningar kring ditt ämne. Dina tankar framgår tydligt. Du beskriver, förklarar och resonerar på ett välutvecklat och fördjupat sätt.
Hur är strukturen i din artikel?
Din text är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din text är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, citat och referat. Din text har en struktur som passar en artikel t.ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och delar in din text i stycken
Din text är sammanhängande och har välutvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, citat och referat. Din text är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en vetenskaplig artikel
Hur är språket din artikel?
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t.ex. med ett formellt och sakligt språk. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: