Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-04-13 13:55 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Beskrivande text Beskriv ditt hemland. Presentera det sedan muntligt med hjälp av en power point.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En beskrivande text informerar och presenterar fakta.

Innehåll

Vi ska titta på hur en beskrivande text är uppbyggd, hur den ska se ut och vad den ska innehålla.

Ni ska skriva en beskrivande text om ert hemland.

Ni ska sedan muntligt presentera er text med hjälp av en power point.

 

Uppgifter

 • Mitt hemland

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Beskrivande text

Språk och struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Jag saknar fackord i min text.
Jag har mest vardagliga ord i min text men även något fackord.
Jag blandar vardagliga ord med fackord.
Struktur
Jag har byggt upp min text med någon av strukturerna: rubrik underrubrik delat in texten i stycken
Jag har byggt upp min text med några av strukturerna: rubrik underrubrik delat in texten i stycken
Jag har byggt upp min text med rubrik, underrubriker delat in texten i stycken.
Stavning, skiljetecken och meningsbyggnad
Min text har många stavfel, fel eller inga skiljetecken och felaktig meningsbyggnad.
Min text har några stavfel, oftast rätt skiljetecken och meningsbyggnad.
Min text har inga stavfel, rätt skiljetecken och meningsbyggnad.

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag talar inte om var jag har hittat mina källor.
Jag talar om var jag har hittat mina källor men kan inte förklara varför jag tycker att de är trovärdiga.
Jag talar om var jag har hittat mina källor och jag kan förklara varför jag tycker att de är trovärdiga.

Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Power point-presentation
Jag har bara med en sak av text, bild och ljud i min presentation
Jag har med två saker av text, bild och ljud i min presentation.
Jag har med både text, bild och ljud i min presentation.
Muntligt framförande
Jag hade behövt träna mer på min presentation.
Jag är påläst och kunnig på vissa delar i min presentation.
Jag är påläst och kunnig om ämnet i min presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: