Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ma åk 8 kap.4 Geometri

Skapad 2018-04-13 14:02 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Vår vardag är fylld av geometriska former och figurer. Vi har dem runt omkring oss. Kopplingen mellan längdenheter och volym samt hur man använder dem på olika geometriska figurer kommer vi att ta upp under det här arbetsområdet.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi tränar på att formulera problem och finna strategier att lösa dem samt utveckla resonemanget genom att arbeta med mer öppna frågor. 

Du visar dina kunskaper i en rad övningar där du motiverar dig med olika beräkningar.

Du resonerar och argumenterar för dina resultat och lösningar och när du bevisar olika påståenden om olika skalor.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att diskutera olika geometriska satser och metoder för beräkning av area, omkrets och volym på olika geometriska objekt. Dessutom kommer du att få undersöka olika egenskaper hos volymer och hur olika formers storlek påverkar arean och volymen hos dessa kroppar.

Begrepp - som vi kommer att diskutera

Omkrets, area, volym, mantelyta, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: