Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brevet från Storbritannien - vt 2018

Skapad 2018-04-13 15:57 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 7 Engelska
Du skall nu få besöka Storbritannien inte på riktigt men i den virituella världen och i fantasin! Du skall få ta reda på fakta om ett av länderna i Storbritannien och skriva om en eller två turistattraktioner i lander. Detta skall du göra i form av ett brev till mig på engelska.

Innehåll

Uppgift:

Du skall nu få besöka Storbrittanien inte på riktigt men i den virituella världen och i fantasin! Du skall få ta reda på fakta om ett av länderna i Storbritannien och skriva om en eller två turistattraktioner i lander. Detta skall du göra i form av ett brev till mig på engelska.

 

Förberedelser:

 1. Du är nu ett engelskt skolbarn, hitta på ett namn som ett barn i England skulle kunna tänkas heta.

 2. Gå in på Google Earth och promenera omkring på lite olika platser i ditt land. Fundera över likheter och skillnader mellan landet och platsen du bor på.

 3. Välj ett hus där du låtsas bo.

 4. Ta reda på lite fakta om landet och leta rätt på en plats som skulle vara spännande att besöka.Ta reda på fakta om platsen (T.ex kända byggnader, personer, turistmål, intressanta naturupplevelser och liknande.). Använd dig av webbsidan: http://projectbritain.com/london/b.html

 5. Jag kommer att berätta för dig om hur det är att gå i skola i England.

 

Brevet:

Nu skall du skriva ett brev till mig, på egelska, och bjuda in mig till dig.

 • Börja brevet med Hello Cecilia!

 • Berätta om hur du bor. Beskriv huset du valt att bo i. Hur ser huset ut på utsidan och inuti?

 • Skriv att du tycker att det skall bli roligt att jag hälsar på.

 • Berätta om något du vill visa mig i ditt land

 • Berätta lite om att gå i skola i ditt land.

 • Berätta andra saker som du tycker att jag skall veta om landet.

 • Avsluta brevet på ett trevligt sätt och skriv under med ditt engelska namn.

 • Lägg gärna till bilder på ditt hus och på något i ditt land.

 

 

Förväntat resultat

                             

1. Du skall läsa - texter, beskrivningar, information,.

2. Du skall besöka landet i google Earth och jämföra Landet med platsen du bor på

3. Du skall lyssna på när jag berättar om skolan i Storbritannien.

4.Du skall skriva ett brev där du bjuder in mig till dig och berättar om olika saker.

5. Du skall beskriva ditt hus och några av dina intressen i brevet.

Examination (Vad/hur?)

Du bedöms utifrån:

Ditt färdiga brev. Om du skrivit meningar på engelska och använt engelska fraser.

 

Bedömningsaspekt

Bra

Extra bra

Inledning/Avslutning

Brevet inleddes och avslutades på rätt sätt

Brevet var artigt och trevligt skrivet

Huset

Husets ut- och insida var beskrivna

Beskrivningen av huset var detaljerad

Sevärdighet/Skolan

En sevärdighet och en skola var beskriven

Skillnader mellan engelsk och svensk skola framgick

Språket

(generell aspekt)

Brevet innehöll enkla meningar och fraser. Många ord var rätt stavade.

Brevet innehöll några längre meningar.

I stort sett alla ord var rätt stavade.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: