Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2018-04-13 20:36 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 4 Matematik
Tabeller och Diagram. När vi har arbetat med det ska du kunna:

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa av och förstå stapeldiagram

- göra en avprickningstabell

- rita stapeldiagram

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Vi arbetar med:

Arbetssätt

Vi arbetar i Matteborgen samt gör miniundersökningar i klassen där vi lär oss mer om tabeller och diagram.

Bedömning

Bedömningen sker i form av en diagnos efter avslutat kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Hämta fakta ur tabeller.
 • Ma  E 6
Ordna fakta i en tabell.
 • Ma  E 6
Läsa och förstå stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Göra en avprickningstabell.
 • Ma  E 6
Rita stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: