Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Undervisningsgrupp

Skapad 2018-04-13 21:44 i Eventful - testskola Söderhamn
En övergripande planering i svenska för årskurs 5
Grundskola 4 – 6 Svenska
I svenska skall vi bli duktiga på att läsa, skriva, samtala med varandra och tala inför andra. Inom området Svenska ska eleverna få möjlighet att utveckla sin

förmåga att läsa, skriva och tolka texter.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter och skönlitterär text.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

 Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter inom olika genre som argumenterande, återberättande, berättande och faktatexter.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Läsläxa.
 • Boksamtal med uppgifter.

Skriva

 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter, berättande.
 • Träning av stavningsregler och meningbyggnad.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter och digitala program för redovisningar.

Tala, lyssna och samtala

 • Intervjuuppgifter.
 • Tal och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Svenska åk 5

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Läsa
Du kan läsa en skönlitterär text som motsvarar din ålder
 • Sv  4-6
Du läser bra och förstår det du läser. Du kan läsa och återge det som du har läst och diskutera runt det. Ibland har du lite för brottom så du inte riktigt kan plocka ut de viktigaste i texten, men du är på god väg att kunna det. Du drar slutsatser och formulerar frågor runt de som du läser. Du kan till en viss del plocka ut stödord ur texter och använda till din hjälp.
Du ska läsa oftare både hemma och i skolan och få förslag på svårare texter Du behöver träna på vilka syften olika texter har och analysera dem utifrån det. Du behöver träna lite mera på att plocka ut fakta ur en text
Du kan läsa texter med flyt som motsvarar din ålder. När du kan plocka ut fakta från en text med stödord och analysera det du läst.
Du läser lite svårare böcker med flyt. Analyserar och kan återge det du läst. Kan plocka ut stödord och använda dem till din hjälp när du återberättar. Du förstår även de budskap som står mellan raderna.
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
Du förstår enkla texter och en del lite svårare.
Du behöver utveckla ditt ordförråd och läsa svårare texter
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
Du läser och förstår även svårare texter
Skriva
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang
 • Sv  4-6
Det är lätt att förstå innehållet i dina texter.
Du måste träna på att planera din berättelse (t.ex.tankekarta) innan du börjar skriva. träna gärna på att skriva lite längtre texter och utveckla dem.
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang, som är lite utvecklade.
Du planerar innehållet i dina texter och har en tydlig inledning och avslutning. Det finns en tydlig historia som är riktad mot en mottagare.
Du använder enkla person- och miljöbeskrivningar i dina berättelser
Du skriver enkla texter med få miljö- och personbeskrivningar
Träna på att beskriva bilder av personer och olika miljöer
Du använder enkla person- och miljöbeskrivningar i dina berättelser
Du gör utförliga miljö- och personbeskrivningar som passar in i sammanhanget
Du känner till ordklasserna subtantiv, adjektiv och verb
 • Sv  4-6
Du är osäker på ordklasserna,
Lär dig ordklass-ramsorna som stöd för minnet. Träna på ordklasser.
Du känner till ordklasserna
Du är säker på ordklasserna
Handstil
Du kan skriva en tydlig och läslig handstil/skrivstil
 • Sv  4-6
Du kan skriva för hand men behöver träna lite på att skriva fint.
Öva regelbundet på att skriva för hand.
Du kan skriva en tydlig och läslig handstil/skrivstil.
Du skriver utan svårighet en tydlig och läslig handstil/skrivstil
Stavning
Du använder stor bokstav efter punkt och vid egennamn ex. Lisa, Ali, London
 • Sv  4-6
Du glömmer ofta stor bokstav efter punkt. Du har jättesvårt att stava ord, vilka bokstäver de ska vara, tj, ng, kj ect, samt dubbestavning.
Läs igenom dina texter noga och försök att upptäcka var det ska finnas punkt och stor bokstav. Träna på att stava ord, börja med enklare ord och försök ljuda dig igenom dem. Lysnna på bokstäverna hur dom låter. Ta vokalerna till hjälp för att veta när de ska vara dubbelstavning.
Du använder stor bokstav efter punkt och vid egennamn. Kan stava i stort felfritt, kan stavningsregler som kan hjälpa dig.
Du är säker på att använda punkt och stor bokstav i alla sammanhang. Du stavar utan problem och är säker på hur de ska stavas när du skriver.
Du är säker på när du ska använda de vanligaste skiljetecknen (? ! . ,)
Du kan oftast använda punkt men har svårt med de övriga skiljetecknen
Be din lärare visa dig när du ska använda de olika skiljetecknen och träna på att använda dem
Du är säker på när du ska använda de vanligaste skiljetecknen
Du använder ofta flera skiljetecken i dina texter
Du kan stava till de vanligast förekommande orden
Dina berättelser visar att du är osäker på att stava till vanligt förekommande ord
Du kan arbeta med stavningsprogram på datorn
Du kan stava till de vanligast förekommande orden
Du är säker på att stava även till svårare ord
Tala, lyssna och samtala
Kunna genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll. Kunna lyssna när andra pratar och presenterar något.
 • Sv  4-6
Du är duktig på att berätta muntligt. Du behöver träna på hur man lägger fram saker och vilken roll kroppsspråket påverkar de som du säger. nästa steg för dig är att utföra en planerad muntlig presentation. Du har jättesvårt att lyssna på andra och avbryter dem gärna.
Förebered dig genom att ta hjälp av stödord eller liknande. Träna innan presentationen. Träna på att lyssna på andra, vänta på din tur och att inte avbryta.
Du kan genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll. Du kan lyssna på andra, utan att avbryta.
Du presenterar ditt ämne på ett intressant och säkert. Du lyssnar när andra pratar och räcker upp handen när du vill fråga.
Informationssökning
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet
 • Sv  4-6
Du har inte börjat använda olika informationskällor, till skolarbete. Att söka information inom dina intresseområden på internet är du duktig på.
Leta fakta och information från olika källor, och träna på att använda dem i skolarbetet. Du är jätteduktig på att söka, du behöver bara träna på att använda det till uppgifter.
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet och träna på att skriva något om de.
Du söker ofta information i olika källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: