Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - krafter och rörelse

Skapad 2018-04-14 09:43 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och rörelse samt lära dig olika begrepp inom fysiken.Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 1 – 9 Fysik
Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och rörelse samt lära dig olika begrepp inom området kraft och rörelse.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:,

 • Fy Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Fy  4-6 Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 • Fy  4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Kunskapskrav

 

 Nivå 1

 Nivå 2

 Nivå 3

Fakta och begrepp

Du ger enkla förklaringar till begrepp och fakta.

Du använder begreppen och ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta.

Du använder begreppen, du ger mer ingående förklaringar till begrepp och fakta och du ser och förklarar samband mellan de olika begreppen.

Undersökningar

Du genomför undersökningar med stöd.

Du genomför undersökningar på ett självständigt sätt och drar enkla slutsatser utifrån resultaten på laborationerna

Du genomför undersökningar på ett självständigt sätt och du drar självständigt slutsatser utifrån resultaten på laborationerna.

Dokumentation

Du gör med stöd enkla dokumentationer av genomförda undersökningar.

Du gör självständigt enkla dokumentationer av genomförda undersökningar.

Du gör självständigt utvecklade dokumentationer av genomförda undersökningar.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska känna till hur krafter och rörelser påverkar vardagliga situationer. Känna till några olika typer av krafter, t.ex dragkraft, tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

 

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att få:

 • göra olika undersökningar ute och inne
 • ställa hypoteser och dokumentera
 • läsa och skriva
 • se film

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att förklara begreppen:

 • friktion
 • kraft
 • tyngdkraft
 • tyngdpunkt
 • rörelse
 • balans
 • jämvikt

Jag kommer att bedöma din förmåga att genomföra,  dokumentera och dra slutsatser av  undersökningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: