Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målgången

Skapad 2018-04-14 21:45 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Matteborgen Kapitel 3,4,5
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att repetera och träna mer på det du hittills lärt dig i matematik. Du kommer att få fördjupa dig inom ett område och vi kommer att arbeta mycket med problemlösning. Tidsperiod: vecka 16-24

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Föra och följa matematiska resonemang

 

Konkretisering av mål – detta visar du genom att behärska och utveckla dina kunskaper om:

Kapitel 10

Taluppfattning

Räknesätten

Bråk

Procent

Sannolikhetslära

Algebra

Geometri

Statisik

Samband och förändring

Problemlösning

 

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändring

Problemlösning

 

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Individuellt arbete i läroboken Matteborgen kapitel 10

Arbete i fördjupningsbok och med andra uppgifter

Fördjupningsuppgift

Digitalt arbete

Praktiska övningar

Samtal och arbete i grupp

Problemlösning

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera och lösa problem

Din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

Din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: