👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sägnen om Sankta Thora

Skapad 2018-04-15 09:42 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola F Bild SO (år 1-3) Historia Svenska
Vem var Sankta Thora ? Vad betyder hon för Torekov?

Innehåll

Mål- Syfte

Du ska lära dig sägnen om Sankta Thora och återberätta den.

Du ska kunna berätta vilken betydelse sägnen haft/har för Torekov.

 

Undervisning- Genomförande

Så här ska vi göra för att lära oss:

 • lyssna på sägnen om Sankta Thora
 • träna på att återberätta
 • dramatisera
 • utedag vid Sankta Thoras sten och kyrkoruinen
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • fotografera, rita, skriva
 • arbeta med bild, färg och form
 • redovisa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -