Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK Magnetism och Elektricitet

Skapad 2018-04-15 10:28 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Fysik
Upptäckten att det finns ett samband mellan magnetism och elektricitet har för alltid förändrat vårt sätt att leva!

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om

 • vad magnetism och elektricitet är
 • hur man gör enkla kopplingar med el
 • energi och energikällor

Arbetssätt

Vi kommer att:

   använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer, till exempel undersöka den magnetiska kraften, tillverka en elektromagnet, enkla experiment med statisk elektricitet och koppla en sluten krets.

   samarbeta med kompisklasserna i åk 7 

   läsa faktatexter enskilt och gemensamt samt svara på tillhörande frågor

   använda laborationsmateriel

  söka fakta i filmer

  ha gemensamma diskussioner

  rita förklarande bilder

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

   deltar i diskussioner

   ställer egna frågor

   svarar på frågor och diskuterar fakta från t ex texter och filmer

  arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

  svarar på skriftliga och muntliga prov

Prov

Vecka 18, torsdag 3/5

Vid repetition använd gärna teorihäfte, arbetsbok och faktablad, se nedan. Teorihäfte och arbetsbok används på lektionerna, men kommer att skickas med hem i vecka 16. Det är bra om arbetsboken sedan tas med på provdagen.

Uppgifter

 • Faktablad till arbetsområdet i fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: