Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-04-15 10:46 i Klockebacksskolan Karlshamn
Arbetsområde om Gustav Vasa och stormaktstiden
Grundskola 5 Samhällskunskap Historia
Medeltiden avslutades med Stockholms blodbad och följdes av 1500-talet som kom att kallas för Vasatiden här i Sverige. Gustav Eriksson lyckades göra Sverige till ett självständigt land och bytte namn till Gustav Vasa. Hur gick det till när Sverige blev självständigt? Vad för förändringar innebar det för landet att ha Gustav Vasa som kung? Under 1500-talet och början på 1600-talet styrs Sverige av släkten Vasa. 

Innehåll

Mål

Målen för arbetsområdet är att eleverna ska:
* Utveckla sina kunskaper om vasatidens samhälle, kultur och levnadsförhållanden.
* Utveckla sin förmåga att resonera om orsak och konsekvens, förändringar och samband, likheter och skillnader, tolka och värdera källor och begrepp.

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi ska läsa, ha genomgångar och svara på frågor utifrån läroboken PULS historia 4-6, andra texter, bilder och filmer. 
 • Vi ska arbeta muntligt och skriftligt med arbetsuppgifter som hjälper oss att få kunskap om hur Sveriges historia har sett ut.
 • Arbetsområdet avslutas med ett större skriftligt prov eller ett mindre prov och en skriftlig inlämningsuppgift.
 • Arbetsområdets uppstart sker ht-17 och avslutas under vt-18

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av hur aktiv eleven är muntligt under diskussioner och genomgångar bedöms under arbetets gång. Frågor och skriftliga uppgifter bedöms kontinuerligt då eleverna lämnar in eller visar upp sina arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sh
Bedömningsmatris Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Ha kunskaper om händelser som inträffade under Gustav Vasas tid som kung.
Eleven har grundläggande kunskaper om händelser som inträffade under Gustav Vasas tid som kung och visar det genom att föra enkla resonemang om orsak och konsekvens.
Eleven har goda kunskaper om händelser som inträffade under Gustav Vasas tid som kung och visar det genom att föra utvecklade resonemang om orsak och konsekvens.
Eleven har mycket goda kunskaper om händelser som inträffade under Gustav Vasas tid som kung och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om orsak och konsekvens.
Resonera
Kunna resonera kring människors levnadsvillkor under tidsperioderna vasatid och stormaktstid
Eleven kan berätta skriftligt där hen för enkla resonemang om hur människor levde på Vasatiden.
Eleven kan berätta skriftligt där hen för utvecklade resonemang om hur människor levde på Vasatiden.
Eleven kan berätta skriftligt där hen för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur människor levde på Vasatiden.
Begrepp
Kunna använda historiska begrepp
Eleven har visat att hen kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har visat att hen kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har visat att hen kan använda historiska begrepp på ett mycket väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: