Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA ht 17

Skapad 2018-04-15 11:03 i Håsta skola Hudiksvall
Vi arbetar med begrepp som fast ämne, vätska, gas, avdunstning, silning och filtrering, blandning och lösning.
Grundskola 2 – 4 Kemi NO (år 1-3)
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Förändringar

Vi kommer att arbeta med NTA-temat "förändringar". Genom arbetet med förändringar får du lära dig begrepp som fast ämne, vätska, gas, avdunstning, silning, filtrering, blandning och lösning. Du tränar på att både muntligt och genom att skriva förutsägelser/hypoteser och dokumentera ditt resultat.

Syfte

Genom undervisning i ämnet kemi ska eleven ges förutsättningar att utvecka sin förmåga att

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

Du ska kunna

 • vattnets olika former fast, flytande och gas.
 • enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild, i din Vetenskapsjournal.

Arbetssätt

Vi kommer att

 • göra förutsägelser, göra olika experiment och observationer under temat.
 • undersöka och utvärdera våra experiment.
 • dokumentera våra undersökningar med text och bild, i No häftet.
 • ,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3

Matriser

NO Ke
No - Generell matris. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera förutsägelser
- Vad tror du kommer att hända och varför? - Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Du kan med stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men inte se en förklaring till varför.
Du kan med visst stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan på egen hand formulera en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
planera och genomföra en undersökning
- Hur skulle du kunna undersöka detta? - Vilken utrustning skulle du behöva? - Vad behöver du tänka på?
Du kan med stöd från läraren eller detaljerade instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan med visst stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan på egen hand genomföra en undersökning från början till slut.
göra iakttagelser
- Vilka egenskaper finns? - Kan du beskriva det du sett? - Ser du några likheter eller skillnader?
Du kan med stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter eller skillnader samt beskriva med bild eller ord.
Du kan med visst stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord.
Du kan på egen hand genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord som överensstämmer väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: