Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet moment 4 - Pedagogisk planering

Skapad 2018-04-15 11:50 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi gestaltar begrepp ur språksamlingarna.

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Vi vill ge barnen en djupare förståelse för utvalda begrepp inom ramen för våra språksamlingar genom att gestalta begreppen på olika sätt tillsammans med barnen.

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper.

Ett aktuellt begrepp eller fenomen från en saga ramsa eller sång i språksamlingen väljs ut och gestaltas med hjälp av konkret material och en fysisk aktivitet, barnen ska få bearbeta begreppet eller fenomenet med flera sinnen.

Äldsta gruppen: Bockarna Bruse, gestaltar hur det låter när bockarna trippar, trampar och klampar över bron, med hjälp av olika instrument.

Mellan gruppen:

Yngsta gruppen: I babblarnas hus, gestaltar diddi diskar, med hjälp av diskbalja, vatten, diskborste, diskmedel och glas/tallrikar.

 

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Barnen introduceras i aktiviteten med hjälp av aktuell bild, bok eller ramsa. Den gestaltande aktiviteten pågår i två veckor under språksamlingen. Alla pedagoger ansvariga.

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?

Dokumentations och utvärderingsmetoder.

Foto, film, reflektion.

_______________________________________________________________________________________

Frågor att besvara i din reflektion:
Har vi nått våra mål och vilka resultat kan vi se?
Beskriv barnens inflytande och delaktighet.


Frågor att besvara i er analys:
Varför blev det som det blev?
Hur vet vi att vi nått de här resultatet?
Vilka fakta bygger vi det på?
Hur går vi vidare?

________________________________________________________________________________________

Fyll i nedan vilka kopplingar till mål i Lpfö 98 som berörs samt vilka förmågor vi vill stimulera.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: