Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder åk 4

Skapad 2018-04-15 13:50 i Trönninge skola Varberg
Planering för ett tema om väder.
Grundskola 4 – 6 Fysik NO (år 1-3)
Lärandemål: - Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. - Genomföra systematiska undersökningar kring väder, dvs. hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. - Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. - Använda olika källor för att hitta information och skapa egna texter om väderfenomen.

Innehåll

Arbete

Du kommer att få läsa faktatexter.

Du kommer att få träna på begrepp kopplat till väder.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.
Du kommer att enskilt få träna på att söka naturvetenskaplig information från olika källor,

Träna på att resonera kring källornas använbarhet.

Du kommer att få skriva en faktatext om något väderfenomen.

Du kommer att få göra väderobservationer och dokumentera.

Du skall få lära dig om

  • enkla väderfenomen och deras orsaker, t ex hur vindar uppstår
  • hur vädret kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  • begrepp kopplat till väder och meteorologi.
  • att söka fakta och välja källor

Bedömning:


Detta kommer att bedömas:
Din förmåga att genomföra väderobservationer och hur du dokumentera dessa
Din förmåga att använda olika centrala ord och begrepp som behövs för att förstå olika typer av väder.
Din förmåga att redovisa ditt fördjupningsarbete både muntligt och skriftligt.
Din förmåga att använda olika källor i ditt arbete.

 

Ord och begrepp:

meteorologi, atmosfär, troposfär, moln, snö, regn, dimma, hagel, åska, blixt, regnbåge, nederbörd, temperaturskillnad, årstid, solstrålning, återstrålning, termometer, växthuseffekt, växthusgas, global uppvärmning, vattnets kretslopp, lågtryck, högtryck, varmfront, kallfront

Uppgifter

  • Väderfenomen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: