Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 2018

Skapad 2018-04-15 16:47 i Ätranskolan Falkenberg
Grundsärskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning samt med addition och subtraktion främst inom talområde 0-20 men även upp till 100. Vi fortsätter att arbeta med 10-talsövergångar. Vi kommer även att arbeta med jämna och udda tal, vi lär oss hälften och dubbelt och fortsätter arbeta med talmönster, klockan, längd och lägesord.

Innehåll

Planering

 • Vi tränar de grundläggande matematiska begreppen.           
 • Du arbetar enskilt men med stöd av lärare
 • Vi har genomgångar där vi lär dig strategier.
 • Vi tränar de grundläggande matematiska begreppen.
 • Vi har matteprat.
 • Vi arbetar i matteboken och på Ipad.

Mål för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att:


- ordna tal inom talområdet 0-1000
- lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-100.
- mäta med linjal.
- använda lägesord för att beskriva föremåls placering i rummet
- beskriva och namnge de geometriska formerna: cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
- uttrycka tid

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- lösa additions-och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-100.

- kunna avläsa klockans hel- och halvtimme analogt

- använda och förstå lägesord t.ex. under, framför, bredvid etc.

- använda begreppen hälften och dubbelt

- vara säker på vilka tal som är jämna och udda.j

- beskriva och namnge geometriska former.

- kunna mäta med linjal och ange svaret med centimeter.

Bedömning görs genom observationer, samtal och arbetsprestation under skoldagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik vt 2018

Rubrik 1

Behöver träna mer
Har nått målet
Ny nivå
Kan storleksordna tal 0-100
Kan lösa additions- och subtraktionsuppgifter mellan 0-20 med konkret material
Kan avläsa halva timmar på den analoga klockan
Använda begreppen hälften, dubbelt
Kan namnge de geometriska formerna rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
Kan beskriva de geometriska formerna rektangel, kvadrat, triangel och cirkel

Ny rubrik

Behöver träna mer
Har nått målet
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: