Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK Magnetism och Elektricitet

Skapad 2018-04-15 17:04 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Fysik
Upptäckten att det finns ett samband mellan magnetism och elektricitet har för alltid förändrat vårt sätt att leva!

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om

 • vad magnetism och elektricitet är
 • hur man gör enkla kopplingar med el
 • energi och energikällor

Arbetssätt

Vi kommer att:

   använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer, till exempel undersöka den magnetiska kraften, tillverka en elektromagnet, enkla experiment med statisk elektricitet och koppla en sluten krets.

   samarbeta med kompisklasserna i åk 7 

   läsa faktatexter enskilt och gemensamt samt svara på tillhörande frågor

   använda laborationsmateriel

  söka fakta i filmer

  ha gemensamma diskussioner

  rita förklarande bilder

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

   deltar i diskussioner

   ställer egna frågor

   svarar på frågor och diskuterar fakta från t ex texter och filmer

  arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

  svarar på skriftliga och muntliga prov

Prov

Vecka 18, onsdag 2/5

Vid repetition använd gärna teorihäfte, arbetsbok med tillhörande facit.             Faktabladet som är bifogat, se nedan, kan också vara till hjälp.

Teorihäfte och arbetsbok används på lektionerna, men kommer att skickas med hem i vecka 16. Det är bra om arbetsboken sedan tas med på provdagen.

Uppgifter

 • Faktablad till arbetsområdet i fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: