Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avfall och återvinning

Skapad 2018-04-15 17:59 i Sandlyckeskolan Båstad
Vi lär oss hur vi ska sortera vårt avfall och varför. Vi tittar på vad som händer med med avfallet efter att det lämnat vårt hem. Vi lär oss begrepp som återanvända, återvinna och återskapa.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss hur vi ska sortera vårt avfall och varför. Vi tittar på vad som händer med med avfallet efter att det lämnat vårt hem. Vi lär oss begrepp som återanvända, återvinna och återskapa.

Innehåll

Arbetsområdets syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll: Hur?

Detta arbete om avfall och återvinning är tänkt att sträcka sig över en 4 veckors period. År 1 kommer att samla skräp i vår närmiljö och sedan källsortera, titta på film och diskutera olika aspekter av återvinning. Vi kommer också att diskutera toalettvett och i samband med detta göra ett studiebesök på vårt lokala reningsverk.

Så här ser den planerade arbetsgången för arbetet ut:

1. begreppen återvinning, återanvända och återskapa

2. vad är sopor? Källsortering

3. Toalettvett

 4. Vad händer efter källsorteringen

Kunskapskrav

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 •  förklara vad de olika begreppen återvinna, återanvända och återskapa betyder.
 •  förklara varför vi bör sortera våra sopor.
 •  berätta hur vi sorterar sopor
 •  berätta vad som händer  med våra sopor efter det att de lämnat vårt hem.

bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom samtal och diskussioner i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: