Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing skills

Skapad 2018-04-15 18:52 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Träning i att skriva en styckeindelad uppsats på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
“Write. Rewrite. When not writing or rewriting, read. I know of no shortcuts.” —Larry L. King

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Vi kommer i det här området att träna på skrivförmågan och skrivprocessen; hur man förbättrar och bearbetar sin text bland annat genom kamratrespons och bearbetningar.

Undervisningen

Under några lektioner kommer klassen att träna sin skriftliga förmåga genom att skriva en text, bearbeta denna efter respons och slutligen lämna in sin slutgiltiga text för bedömning. 

Processen som vi kommer arbeta enligt är följande:

 1. skriva texten
 2. få kamratrespons
 3. skriva om texten
 4. få ny kamratrespons
 5. skriva om texten
 6. lämna in till läraren för respons
 7. skriva om texten
 8. lämna in slutgiltig version till läraren
 9. få bedömning

Vi använder oss av olika hjälpmedel för att förstå hur man skriver en styckeindelad text med tydliga avgränsningar vad gäller innehållet i styckena. En samling länkar som kan vara till nytta hittar man här: http://www.pearltrees.com/mina99/writing/id20346948

Bedömning

En formativ bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Det innebär att eleverna kommer att se vad som måste förbättras för att kunna utveckla sitt skrivande. Jag kommer att titta på följande punkter: 

 • innehåll
 • struktur
 • fyllighet
 • språkligt
 • skrivprocessen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA 7: skriftlig förmåga

INNEHÅLL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begriplighet
En kort och enkel text. Skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Kan ofta inte bli förstådd.
En enkel text med sammanhang. Kan ibland inte göra mig förstådd.
En text med detaljer. Kan bli förstådd utan större problem.
En text med flera aspekter, åsikter och reflektioner. Lätt att förstå.

STRUKTUR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Inledning saknas.
Inledning finns, men är otydlig i sin funktion. Väcker inte intresse alternativt beskriver inte vad texten ska handla om.
Inledning finns och är till viss del intresseväckande eller tydlig.
Intresseväckande och tydlig inledning.
Avslutning
Avslutning saknas.
Avslutning finns, men är otydlig eller sammanfattar inte.
Avslutning finns och är till viss del sammanfattande och tydlig.
Sammanfattande och klart avslut.
Fem stycken
Saknar styckeindelning.
Viss styckeindelning, men med otydlig fördelning mellan innehållet i styckena.
Styckeindelad text, med relativt tydlig fördelning av innehållet.
Tydlig styckeindelning med klart avstyckade ämnen.

FYLLIGHET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd och variation
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Ingen variation.
Väljer ord som resulterar i förståelse. Försök till variation.
Väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Varierat ordförråd.
Ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Förklaringar
Ger inga exempel eller förklaringar.
Ger enstaka exempel och förklaringar men dessa behöver utvecklas.
Ger några exempel och förklaringar som är relativt tydliga.
Ger klara och tydliga exempel och förklaringar.

SPRÅKLIGT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Stavning
Stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Några stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
En för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
En för årskursen, enkel grammatik. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
God kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Konstruerar korta, enkla meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Konstruerar korta, enkla meningar. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Försök till variation med korta och långa meningar. Har i stort sett rätt ordföljd.
Varierande meningsbyggnad och god kunskap gällande ordföljd.

SKRIVPROCESSEN

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Respons
Tar inte till sig respons.
Tar till sig respons, men ändrar inget i texten innan slutlig inlämning.
Tar till sig respons, skriver om och förbättrar sin text enstaka gånger innan slutlig inlämning.
Tar till sig respons, skriver om och förbättrar sin text upprepade gånger innan slutlig inlämning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: