Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtida byggande

Skapad 2018-04-15 19:10 i Nolhagaskolan Alingsås
Ett arbete om tekniska lösningar i samhället och våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola 9 Teknik
Teknik åk 9

Innehåll

Ämne: Teknik ( Formell del )

Arbetsområde: Teknik och hållbar utveckling

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll:


Tekniska lösningar
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Kunskapskrav:

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl /välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven gör enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är till viss del/relativt väl/väl synliggjord.
 
Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Ämne: Teknik ( Elev del )

Arbetsområde: Framtida byggande

  eller

Så använder vi teknik för en hållbar utveckling

Konkreta mål:

Du får i uppdrag att utveckla en idé om hur en samhällsfunktion i Alingsås eller i dess närhet kan fungera år 2038 på bästa sätt och ur hållbar synvinkel och förklara dess möjligheter och fördelar samt beskriva hur individen, samhället och miljön påverkas.
Idén ska vara "maxad" med ny teknik eller gammal teknik som används till nya saker, ta ut svängarna men gör en realistisk bedömning om vad som kan vara möjligt 2035.

Du ska göra en enkel skiss och en beskrivning där dina idéer blir tydliga och så ska du presentera detta för mig. Du ska alltså göra en skriftlig dokumentation och lämna in den.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva och förklara hur din idé fungerar, och hur du motiverar de olika val du gjort ur teknisk och hållbar synvinkel.

- göra dokumentation av din idé i form av en skiss och en beskrivning, så att dina tankar syns.

- föra resonemang om hur ett tekniskt system förändras över tid, vad som drivit på utvecklingen och hur det påverkar individen, samhället och miljön.

Undervisning:

Vi kommer att träna på att förstå och göra egna ritningar över föremål och bostäder, vi lär oss om byggprocessen i samhälle och vad som menas med hållbar utveckling. Vi tittar också på hur grundidén för ett passivhus är och därefter får du själv eller tillsammans med någon få ett uppdrag att komma med någon idé till hur en samhällsfunktion kan se ut i Alingsås 2038.

För att förstå hur din samhällsfunktion fungerar i samhället ska du börja med att ta reda på hur det var förr tex 1968 och sedan jämföra med nu. Sedan ska vara kreativ och utveckla en egen idé för 2035.

Frågeställningar:
- Hur fungerade det 1968?
- Vilken teknik fanns?
- Hur påverkades...   ... individen? ...samhället?   ...miljön?
- Vilken teknik har ändrats nu?
- Varför har det ändrats?
- Vilka effekter har utvecklingen haft?

Förslag på källor:
Intervjua personer som var vuxna 1965, gå in på hemsidor som berättar om hur det var 1965, sök efter fotografier eller kartor från 1965, sök i SVT:s arkiv efter filmer, maila personer på kommunens avdelningar om information.

Tidsplan:
Redovisning och inlämning sker på Unikum. Tagga för teknik. Vi bestämmer slutdatum nästa vecka.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: