Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation vt18 A.O

Skapad 2018-04-15 21:13 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

 

Undervisning och aktiviteter

VI kommer under terminen att arbeta med olika aktiviteter som tränar kommunikation.

Vi kommer att:

arbeta med att lära Albin att tolka för Albin viktiga schemabilder

arbeta med att Albin lär sig namnen på den personal som arbetar med honom

arbeta med att lära Albin namnen på de andra eleverna på Björken

arbeta med att träna på att säga ord som för Albin är viktiga att andra förstår

arbeta med att återberätta genom att ha dagbok på schemat

 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation och dokumentation.

Att tolka de aktuella schemabilderna

Att säga personalens namn

Att säga de andra elevernas namn

Att uttrycka viktiga ord så att andra förstår

Att delta i dagboksaktivitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Kommunikation A.O vt18

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Att tolka de aktuella schemabilderna
Att säga personalens namn
Att säga de andra elevernas namn
Att uttrycka viktiga ord så att andra förstår
Att delta i dagboksaktivitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: