👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 5, vt 2018

Skapad 2018-04-15 22:15 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
I vardagen ser man ofta tabeller och diagram. Det kan t ex vara en busstidtabell eller undersökningar som redovisas i en tidning. Under temat övar vi oss på att avläsa tabeller och diagram samt att skapa egna.

Innehåll

Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Arbete i par eller grupper i arbetshäfte eller i OneNote
  • Öva på att göra egna diagram på papper och digitalt
  • Övningar på NOMP

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du lärt dig på följande sätt

  • Visa att du kan rita diagram och tabeller både för hand och på ipad.
  • Korta läxförhör eller diagnoser

Dina kunskaper dokumenteras i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Statistik år 5, vt 2018

Grund
Utmaning 1
Tolka tabeller
Du kan hämta information ur enkla tabeller.
Du kan hämta information ur tabeller som kräver att du läser av på flera olika ställen. Ex: Jämföra olika resultat.
Göra egna tabeller
Du kan göra egna tabeller för att sammanställa resultat.
Tolka diagram
Du kan läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram samt svara på enkla frågor till diagrammen.
Du kan läsa av olika sorters stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram samt dra slutsatser som kräver att du läser av diagrammet på flera ställen. Ex: Jämför resultat för tjejer och killar eller beräknar hur många som deltog i undersökningen.
Göra egna diagram
Stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
Du kan rita något enkelt diagram.
Du kan göra flera olika typer av diagram med lämplig skala och tydliga rubriker.
Lägesmått
Typvärde, median och medevärde
Du kan bestämma typvärde, median eller medelvärde på enkla exempel.
Du kan bestämma typvärde, median och medelvärde och är säker på hur du använder dig av de tre olika lägesmåtten.