Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska VT18 Toråsskolan, arbete med boken "Holes", v. 15-21.

Skapad 2018-04-15 22:24 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en mall för LPP på Toråsskolan i Kungsbacka
Grundskola F – 9 Engelska
I boken "Holes" får du träffa Stanley Yelnats som hamnar på Camp Green Lake efter att felaktigt blivit dömd för stöld. Stanley tror han ska få åka på läger för första gången i sitt liv men han blir snart varse om att Camp Green Lake är ett ungdomsfängelse.

Innehåll

 

 

Introduktion

Du kommer nu få läsa den skönlitterära boken "Holes" som är skriven av Louis Sachar. Boken handlar om Stanley Yelnats som hamnar på Camp Green Lake efter att felaktigt blivit dömd för stöld. Stanley tror han ska få åka på läger för första gången i sitt liv men han blir snart varse om att Camp Green Lake är ett ungdomsfängelse.

Vi arbetar med "Holes" under från vecka 15 till vecka 21.

Syftet med arbetsområdet är att du får träna dig i att: 

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Innehåll och arbetssätt

·       I detta arbetsområde kommer du få möjlighet att utveckla förmågorna läsa, tala och skriva.

      Vi arbetar på följande sätt:

      Du läser boken "Holes", skriven av Louis Sachar, som du hittar på följande länk:

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/resumen.html

      - Du läser/lyssnar på boken på lektionstid. Hinner du inte med eller missar någon lektion behöver du ta igen läsning hemma för att ligga i fas.

      - Du arbetar utifrån arbetsschemat och svarar på de frågor om bokens innehåll som finns där.

      - Du läser hemma när det är läxa enligt arbetsschemat.

      - Du följer arbetsschemat i övrigt.

 

Bedömning

·        Du kommer att visa dina kunskaper genom att läsa din bok och svara på de frågor som finns i ditt arbetsschema. Du kommer även skriva en text med koppling till bokens innehåll, samt delta i ett boksamtal utifrån öppna frågor. Detta samtal kommer spelas in.

 

·        

 

 

 

Bedömningsmatriser

Se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
VT. 2018 Toråsskolan, engelska. Arbete med boken "Holes" vecka 15-21.

E
C
A
Läsa och förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Muntlig interaktion
Förmågan att samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: