Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-04-15 23:04 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kan vatten vara världens viktigaste ämne? Det är ett vanligt ämne som har många ovanliga egenskaper. Det är tack vare dessa fantastiska egenskaper som det kan finnas liv på jorden.

Innehåll

 

Konkretisering

När vi har arbetat med avsnittet Vatten kan du 

 • vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl
 • förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser
 • beskriva vattnets kretslopp
 • beskriva egenskaper som ytspänning, kapillärkraft och densitet med kemiska modeller
 • förklara hur renar vi vattnet innan vi använder det
 • förklara hur renar vi vattnet efter vi har använt det
 • resonera kring hur fattigdom och vattenbrist kan påverka varandra och hur alla människor ska få tillgång till rent vatten

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och se filmer. 

Vi använder boken Puls Kemi.

Vi avslutar med en skriftlig prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Vatten

Förmåga att granska information och kommunicera

På väg att nå målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Formulera ställningstagande
Har inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Har inte visat förmåga att föra resonemang om kemiska processer.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: