👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ritningar Teknik 8d

Skapad 2018-04-15 23:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Teknik
Vi lär oss olika sätt att avbilda produkter och göra en ritning av en tvådimensionell grind eller liknande som vi sedan tillverkar. Prov 30:e maj. Allt material finns på Teams samt utskrivna på papper.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska du lära dig att:

Konstruera och tolka ritningar gjort i vyplacering.

 

Hur ska du lära dig detta?

Kolla först på denna film:  https://www.youtube.com/watch?v=A8eVb6WoSGw

Du ska arbeta i det häfte som du fått i din mapp. Läsa i häftet, svara på frågor och göra egna ritningar.

Du ska göra en modell i skala 1:10 av en verklig grind.  Du ska sedan göra  en  skiss på en grind, utveckla din skiss till en ritning på en grinden.

Sedan ska du göra en kapnota (en beställning på virke) till din grind och sedan ska du bygga din grind. Närmare instruktioner finns i häftet.

 

Bedömningsuppgifter:

Ritning - vyplacering

Tillverkning av produkt

Skriva prov

Prov 30:e maj

 

Häftet finns inläst som MP3-fil (bilaga i denna planering).   Studiehandledare har häftet för de som har denna typ av stöd.

Uppgifter

 • Häftet inläst

 • Häftet om ritningar

 • Använd istället TEAMs om ni kan för dessa filer. De flesta eleverna har redan gjort dessa övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Ritteknik åk 8

Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer

Insats krävs
E-nivå
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
C-nivå
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
A-nivå
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer
Vyplacering
Du har förstått principerna för hur ritningarna ska se ut men får inte med alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser).
Du har tagit till dig de flesta detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning bra och får till ritningar med ok precision och kvalitet.
Du har tagit till dig alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning komplett och får till ritningar med hög precision och kvalitet.
Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer
Isometrisk projektion
Du har förstått principerna för hur ritningarna ska se ut men får inte med alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser).
Du har tagit till dig de flesta detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning bra och får till ritningar med ok precision och kvalitet.
Du har tagit till dig alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning komplett och får till ritningar med hög precision och kvalitet.
Tolka ritningar och skapa fysiska modeller
Modellera och vyplacering
Du kan med stöd skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Du kan relativt självständigt skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Du kan självständigt skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Resonera kring för- och nackdelar med olika sätt att avbilda tekniska föremål.
Analys av vyplacering, isometrisk projektion och fotografering
Dina resonemang är enkla. Du kan se några för- eller nackdelar med de olika metoderna. Du kan ta ställning men motiverar inte ditt ställningstagande.
Dina resonemang är relativt välutvecklade. Du lyfter fram flera för- och nackdelar med de olika metoderna. Du tar ställning och motiverar till viss del ditt ställningstagande.
Dina resonemang är välutvecklade. Du lyfter fram flera för- och nackdelar med de olika metoderna och jämför dem med varandra. Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande

Tk
Sammanfattande matris för arbetsområdet

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.