👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säker i trafiken.

Skapad 2018-04-16 07:42 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet trafik. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleven ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 

 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken. (SO)
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. (SO)
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.  (MA)
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. (MA)

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.  (BL)
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. (SO)
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (SO)
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  (MA)
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. (MA)
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. (MA)

 

Ord och begrepp i arbetsområdet:

trafik, övergångsställe, trafikskylt, trafikljus, regler, lagar, reflex,

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande kommer vi att arbeta med temat Säker i trafiken genom:

 • Promenera och göra observationer i skolans närmiljö genom foto och film
 • Gemensamma samtal.
 • Titta på olika filmer om trafik.
 • Diskuterar trafiken runt skolan och lära oss trafikregler och att känna igen trafikmärken.
 • Skapa trafikmärken och geometriska former genom att sy och bygga.
 • Arbeta tillsammans i mindre grupper.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken. (SO) 
 • Detta visar eleven genom att enskilt skriftligt göra en egen tankekarta som visar att eleven vet hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken. Samt kan ge exempel på något trafikfarligt ställe vid skolan.
 • Bedöms även genom att eleven muntligt visar att denne kan känna igen vad fem trafikmärken betyder. Samt kan skilja på höger och vänster.
 •  
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. (SO)
 • Bedöms genom att eleven muntligt visar förståelse på vilket sätt motorfordon påverkar miljön samt vilka val vi kan göra för att minska utsläppen.
 •  
 • Eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. (MA) Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. (MA)
 • Bedöms genom att eleven gör ett enskilt skriftligt häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3