Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2018-04-16 08:38 i Junibackens skola Ludvika
Ett ämnesövergripande arbetsområde om att gå i skolan, bl. a baserat på litteratur om att börja skolan.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
NU har du snart gått ett helt år i skolan och vet en hel del om hur det är. Nu ska vi lära oss lite mer om hur det fungerar i skolan och vad man gör där. I det här arbetsområdet arbetar vi mot kunskapskrav i såväl Sv/SvA som SO.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om hur en skola fungerar; hur är det att gå i skolan? Vad gör man där? Vilka arbetar i skolan?
Vi ska samtidigt träna vår förmåga att läsa och förstå och att uttrycka oss tydligt i skrift.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa olika texter om skolan och arbeta utifrån dessa.
Vi kommer att arbeta med faktatexter och arbetsuppgifter om skolan.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna lyssna till och själv läsa texter samt besvara frågor och arbeta med olika typer at arbetsuppgifter till dessa.
Du ska kunna skriva enkla meningar och texter med ett bra språkbruk och läslig handstil.
Du ska kunna vara delaktig i samtal om skolan och uttrycka egna tankar och åsikter.
Du ska kunna återge något om hur en skola fungerar och hur man arbetar där.

Hur du får visa vad du kan:

Du dokumenterar ditt arbete.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Inspirerat av läromedlet
PULS SO-boken grundbok och arbetsbok 1 ( Maria Willebrand, Göran Körner 2011) Natur & Kultur

samt böckerna
Boken om att börja skolan (Helena Bross, Emma Göthner 2017) Bonnier Carlsen
En ettas dagbok (Viveca Lärn 1982) En bok för alla
Jag ska börja skolan (antologi sammanställd av Annika Lundeberg 2017) En bok för alla

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: