Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratrespons låttextanalys

Skapad 2018-04-16 09:07 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Eleverna ska ge kamratrespons till varandra och bearbeta sin låttextanalys utifrån sin kamrats respons men även sin lärares.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna ska ge kamratrespons till varandra och bearbeta sin låttextanalys utifrån sin kamrats respons men även sin lärares.

Innehåll

Låttextanalys: kamratrespons + bearbetning

 

Steg 1: Ni ska, tillsammans med en klasskamrat, ge varandra kamratrespons utifrån bedömningsmatrisen (nedan) som vi gick igenom tillsammans. Markera det som din kamrat har uppfyllt med grönt och det som kan förbättras med rött i matrisen. Gör kommentarer i din klasskamrats text genom att markera det som du vill vill kommentera i texten och klicka på symbolen till höger som ser ut som en pratbubbla med ett plus i mitten. Du ska alltså kolla om din klasskamrat har resonerat om budskapet i låttexten, kopplat låttexten till samhället och låttextens författare. Vad har din kamrat gjort bra och vad kan hen förbättra?Steg 2: Ni ska nu bearbeta era egna texter utifrån er klasskamrats kamratrespons och din lärarens respons. Markera era ändringar i era Google-dokument med gult. Om ni tar bort ord eller meningar kan ni markera det med rött.                                           Betyget E

Betyget C

Betyget A

Resonera om

budskap

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Verket och upphovsmannen

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Historiska och kulturella sammanhang

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.Klistra in din klasskamrats låttextanalys här:

Här klistrar du in din klasskamrats text och gör kommentarer.

 

Klistra in din egen låttextanalys här:

 

Här gör du ändringar i din egen text och markerar med gult.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Ge omdömen & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: