👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens utveckling NOH04D

Skapad 2018-04-16 09:17 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för arbete med teknikhistoria och teknikutveckling med arbetsprocessens olika steg, ritningar och analys av produktens påverkan.
Grundskola 7 Teknik
Vad är det för skillnad på en uppfinning och en upptäckt? Vad har det för betydelse vilket material en produkt är gjord av? Vad är det som gör att en apparat är lätt att använda? Vad har krig med teknik att göra? Måste miljö och teknikutveckling kämpa mot varandra? Vilka steg behövs göras för att det ska bli en teknisk konstruktion?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska jobba med tekniska produkters historia och hur teknisk utveckling kan ske, vilka drivkrafter som finns och så ska du få prova på att utveckla en teknisk konstruktion som kan lösa ett problem. Vi ska också lära oss hur man kommunicerar tekniska lösningar, t ex genom att göra ritningar av olika slag.

Konkreta mål:

Du ska under den här perioden göra en presentation om en uppfinning och om dess historia, samt drivkrafterna bakom utvecklingen.
Sedan ska alla identifiera ett problem och försöka hitta någon teknisk lösning, som kan hjälpa till att göra situationen bättre.
Du ska göra en presentation av din konstruktion, som innehåller tekniska begrepp och ritningar, både sådana du gjort för hand och med hjälp av ett datorprogram.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- identifiera problem och behov, som kan lösas med teknik och att utarbeta förslag till lösningar
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, t ex att förklara hur något fungerar, beskriva användning och att göra skisser, ritningar och annan dokumentation
- resonera runt vilka konsekvenser olika teknikval ger för individ, samhälle och miljö
- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer om teknikens historia, diskutera olika produkters betydelse för samhälle och individ, vad en uppfinning är. Du kommer att få söka information på egen hand och jag kommer att presentera vissa saker. Du ska lära dig hur man gör en bra ritning, och du ska utveckla en egen idé.

 

Begreppslista:

Stegvis utveckling, teknisk lösning, behov, drivkrafter, hjul, fjädring, ångmaskin, förbränningsmotor, cykel, utväxling, batteri, elbil, löpande band, drivaxel, vevstake, elmotor, luftfyllda däck, prototyp, patent

 

Inlämningsuppgifter:

1) Teknikhistoria - en uppfinning

2) Din egen tekniska produkt

Uppgifter

 • Teknikhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9