Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

religionskunskap

Skapad 2018-04-16 09:41 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
År 7 kommer under tiden fram till sommarlovet att jobba med religionskunskap och framförallt med kristendomen.

Innehåll

 

religionskunskap åk 7

 

Syftet med religionskunskapen i årskurs 7 är att eleven ska utöka sina kunskaper om Kristendomen och dess centrala tankegångar, urkund och uttryck och handlingar. Eleven ska även utöka sina kunskaper om likheter och skillnader mellan de tre stora inriktningarna inom kristendom.

 

Eleven ska även få mer kunskap i hur kristendomen påverkar och påverkas av samhället.

 

Eleven ska även lära sig mer om hur livsfrågor skildras i kristendomen och hur identiteter kan formas av religioner.

 

Slutligen kommer eleven att träna på att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.

 

Planering

 

Moment 1

 

ca vecka 15, 16 och 17

 

Här kommer eleverna att jobba med sidorna 14 – 37 i boken Religion 7-9. Här kommer eleverna att jobba kring kristendomens centrala tankegångar, urkunder och de olika inriktningarna.

 

Examination av detta moment sker framför allt under arbetets gång, muntligt under lektionerna. Men det kommer även att vara ett litet test i slutet av v 17.

 

 

 

Moment 2

 

Ca vecka 18 och 19 och examination sker vecka 20

 

Under dessa veckor kommer eleverna att jobba kring kristendom och samhället, s.122-133. Hur samhället har gått ifrån en enhetskyrka till religiös mångfald, hur sambandet mellan religion och samhälle har sett ut i olika tider mm.

 

Examination kommer att ske under hela arbetets gång under muntliga genomgångar och andra tillfällen, men det kommer även att vara ett litet test i början av v20.

 

 

 

Moment 3

 

Ca vecka 20, 21 och 22.

 

Under dessa veckor kommer eleverna att jobba kring Identitet och livsfrågor, s.167-168 i boken religion 7-9. Här kommer eleverna bland annat jobba kring hur livsfrågor, exempelvis meningen med livet, relationer, kärlek skildras i populärkulturen.

 

Examination kommer att ske under hela arbetets gång under muntliga genomgångar och andra tillfällen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: