Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden till frihetstiden

Skapad 2018-04-16 10:13 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk
Eleverna kommer välja en historisk person eller händelse som de fördjupar sig i. De kommer göra en presentation i delat dokument på google drive och arbeta i par. Avlutningsvis redovisas arbetet inför helklass och eventuellt grannklassen.

Innehåll

Så här ska vi jobba:

Eleverna är indelade i par. Inledningsvis ser vi en övergripande film om Sveriges historia. Därefter en presentation om arbetsområdet där 11 personer/händelser presenteras och från vilka eleverna får välja en att fördjupa sig i. 

Eleverna jobbar i google drive, delat dokument. Jag har skapat ett dokument och inför varje ny lektion lägger jag in dagens uppgift.

Uppgifter:

- inläsning av faktatexter. Parläsning alternativt användning av legimus i vissa fall

- titta på film om personen/händelsen

- skriva faktatext. Hur mycket som skrivs och kring vad varierar mellan grupperna. 

- välja bilder till texterna

- göra en digital tidslinje där personen/platsen fylls i. 

- komma på 3 frågor till sin texta att ställa efter presentationen

Till sist:

Presentationer inklusive frågor. 

Samla frågorna och gör tipspromenad av dem vid senare tillfälle. 

 

 

Så här visar du vad du kan:

1. Hur du kan sätta ut personen eller händelsen på en tidslinje (SO)

2. Hur du resonerar om personen eller händelsen (SO)

3. Hur du använder dig av centrala ord som är kopplade till din person eller händelse. (SO)

4. Hur du planerar och genomför din presentation (Sv, Sva)

5. Hur du använder dig av google presentation samt skapandet av en digital tidslinje (Sv, Sva)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sva  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sva  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sva  E 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sva  C 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sva  C 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sva  A 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
  Sva  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: