Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språkhistoria

Skapad 2018-04-16 10:20 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna får en grundlig genomgång om den svenska språkhistorian. Eleverna ska sedan välja en epok att fördjupa sig ytterligare i och presentera muntligt.

Innehåll

Svensk språkhistoria uppgift

Hur kom svenska språket till?

 

Nu har du lärt dig om flera epoker i språkhistorien. Namnen på dem finns här nedan. Din uppgift är att välja en epok och bläddra tillbaka i Prezin och ta reda på under vilken period den varade och notera vad som utmärker epoken. Ta även hjälp av Internet, men kom ihåg att källhänvisa korrekt.

 

 • Runsvenska
 • Fornsvenska
 • Nysvenska
 • Nusvenska

 

Reflektera också över:

 

 • På vilket sätt har epokerna påverkat och förändrat det svenska språket? Nämn några saker från det svenska språkets utveckling och din epok som du tycker är speciellt viktiga och som påverkar oss än idag?
 • Vad tycker du om att det svenska språket hela tiden förändras? Är det bra eller dåligt? Försök att motivera dina tankar.
 • Hur tror du att det svenska språket kommer att se ut om hundra år med tanke på hur utvecklingen har sett ut hittills?

 

Skriv ner dina svar. När du är färdig ska du göra en presentation i Google Presentation eller Prezi. Presentationsprogrammet ska förtydliga, förstärka och levandegöra den fakta som du förmedlar. Presentationen ska ta cirka fem minuter. Varje bild/slide ska innehålla en punkt. Glöm inte att källhänvisa genom att klistra in länkar i varje bild/slide.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Berätta om en epok
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Göra en presentation som förtydligar, förstärker och levandegör faktan som du förmedlar
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Genom att kombinera fakta och ett presenationsprogram så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina budskap.
Genom att kombinera fakta och ett presenationsprogram så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina budskap.
Genom att kombinera fakta och ett presenationsprogram så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina budskap.
Söka, välja och sammanställa information från internet och från Prezin
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enklabeskrivningar och förklaringar, enkeltämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller ut­veckladebeskrivningar och förklaringar, utvecklatämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklatämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Muntlig redogörelse
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: