Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och informationsteknik klass 04 åk 7

Skapad 2018-04-16 10:41 i Viktoriaskolan Grundskolor
Ett arbetsområde om tekniska lösningar för kommunikation historiskt och i modern tid. Vi diskuterar informationssamhällets konsekvenser för individ och samhälle och programmerar ett eget spel på datorn med hjälp av mjukvaran Scratch.
Grundskola 7 Teknik
Hur kommunicerade folk förr, när det inte fanns telefoner och datorer? Och hur påverkar det oss att ha tillgång till all den här informationen, att alltid vara uppkopplade, alltid tillgängliga?

Vi är alla stora mediekonsumenter, men går det att bli en medieproducent? Vi provar genom att programmera våra egna spel i mjukvaran Scratch.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska lära sig hur internet fungerar och reflektera över hur utvecklingen av informationstekniken påverkar dem och formar deras liv både positivt och negativt.

De ska också få insikt i våra kommunikationssystems fördelar, risker och sårbarhet.

Slutligen ska de få pröva att gå från passiva mediekonsumenter till aktiva medieproducenter genom att programmera ett eget spel.

Centralt innehåll

Vi kommer att lära oss om hur människor har kommunicerat genom historien och pröva på några av dessa sätt för att skicka meddelanden, bland annat morse-alfabetet.

Vi kommer att lära oss hur internet är uppbyggt och fungerar och hur mobiltelefoner kommunicerar med varandra.

Vi kommer att diskutera hur all den här tekniken påverkar oss på gott och ont och även diskutera internets styrkor, fördelar och sårbarhet.

Vi avslutar med att lära oss grunderna för programmering genom att skapa våra egna spel i mjukvaran Scratch.

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer under vecka v. 16 - 24  att jobba med arbetsområdet kommunikation och massmedia. Vi kommer att titta på filmer och lyssna på föreläsningar, söka fakta och diskutera och sammanfatta våra tankar i diskussioner. Vi kommer också att arbeta med programmering i våra datorer och berätta om det arbetet i en skriftlig rapport.

Elevernas arbete kommer att bedömas utifrån arbetet på lektionerna, hur de har arbetat med programmeringen av spelet samt kvaliteten och innehållet på den tekniska rapporten inlämnat v. 20 och diskussionsuppgiften.

 

Mål

 • Beskriva skillnaden mellan enkelriktad och dubbelriktad kommunikation.
 • Ge exempel på elektromagnetiska vågor.
 • Beskriva begreppen våglängd och frekvens och ange deras enheter.
 • Känna till vilka frekvensområden några radiovågor omfattar.
 • Känna till och namnge datorns viktigaste delar.
 • Veta skillnaden mellan operativsystem och applikationsprogram.
 • Veta enheten för minneskapacitet.
 • Beskriva hur siffror och bokstäver ersätts av tecken som datorn kan bearbeta.
 • Beskriva skillnaden mellan analoga och digitala signaler.
 • Beskriva hur exempelvis en bild kan överföras mellan två datorer via telenätet eller ett trådlöst nät.
 • Beskriva skillnaden mellan fast och trådlöst bredband.
 • Ange vilka komponenter som måste finnas i ett lokalt nätverk.
 • Beskriva vilken uppgift en router har i ett lokalt nätverk.
 • Beskriva vad en IP-adress är.
 • Förstå och beskriva principen för programmering.
 • Ge exempel på negativa effekter som användningen av mobiltelefoner kan innebära.
 • Beskriva vad begreppet brandvägg innebär. 
 • Beskriva hur kommunikationshjälpmedlen har utvecklats  från röksignaler till mobiltelefoner.
 • Ge exempel på återanvändning och återvinning av elektroniska apparater.

Lär mer

 • Beskriva hur fiberoptiska kablar överför signaler
 • Kunna omvandla de första 15 talen i tiosystemet till binära tal
 • Beskriva vad som sker när du ansluter till en internetadress
 • Känna till några sätt som obehöriga kan ”ta sig in” i din dator

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kommunikation och informationsteknik åk 7

Fakta innehåll: Röksignaler, hiroglyfer, papyrus, pergament, tryckkonst, fonograf, telegraf, Morse och kommunikationssatellit. Analys: Reflektera över hur man tog kontakt förr, känna till vanliga föremål som hade med kommunikation att göra, telegrafen och telefonens historiaHantera frågeställningar med ett reflekterande förhållningssätt och fördjupade svar. Förståelse: förstå hur man med olika tekniker kan komma i kontakt med varandra, reflektera kring för och nackdelar med informations och kommunikationsteknik Konstruktionsarbete: Tillverka en telegraf och skicka meddelande med morse alfabetet. Hantera digitala program t.e.x. Keynote.
F
E
C
A
Fakta:
Fakta
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklara och visa på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse och reflektion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl under- byggda resonemang
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Konstruktionsarbete
Utforma enkla fysiska eller digitala modeller och lösningar
Utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller och lösningar
Utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller och lösningar
Digitala program för kommunikation /presentation
Hanterar digitala program med enkla lösningar
Hanterar digitala program med utvecklade lösningar
Hanterar digitala program med välutvecklade lösningar
Teknikrapport
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: