Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personligt Brev & CV

Skapad 2018-04-16 10:44 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 9 Svenska
Dags att ta tag i livet och skaffa ett jobb....

Innehåll

Det är inte många dagar i årskurs 9 kvar för er nu, därför är det dags att lära sig lite om livets vedermödor, alltså ska ni söka ett arbete.

 

Första steget är att skriva ett personligt brev och ett CV

 

 • Vi börjar med att läsa hur ett personligt brev bör (ska) se ut och vi läser exempel på ett personligt brev.
 • Sedan kollar vi på samma sätt på hur ett CV ska se ut och ett exempel på detta.  
  (Curriculum vitae är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder "levnadslopp". Ett CV är alltså en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter. 

Därefter tar vi tag i våra liv och ska söka ett arbete. I den uppgift som heter Platsbanken finns det ett flertal olika jobb som eftersöks,
välj ett av dessa och sök jobbet.

 

Uppgifter

 • Personligt brev Lathund

 • Platsbanken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: