Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ vt 2018 Sv åk 7 Tidningsartikel VB

Skapad 2018-04-16 11:10 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Svenska
Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva en tidningsartikel. Det du är intresserad av är till exempel om de inblandade personerna kände varandra, vem som blev misstänkt för vad och varför och annat som du finner intressant. Följ instruktionerna för hur man skriver en tidningsartikel och författa din text.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Tidningsartikel vt 2018

Mål för elev


Du ska kunna skriva en tidningsartikel och använda dig av typiska drag för genren som rubrik, ingress och brödtext, saklighet.
Att du kan skriva på ett tydligt sätt genom att besvara frågorna Vem? Vad?Var? Varför? När? Hur?
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Innehåll

Du ska skriva en tidningsartikel, som ska innehålla en bild, med eller utan bildtext och en intervju/er. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, meningsbyggnad, tempus och variation i ordval.

Genomförande

Du kommer under några veckor att få läsa och diskutera olika tidningsartiklar. I par läser ni en tidningsartikel, i vilken rubrik och ingress är bortklippta. Er uppgift är att skriva en egen passande rubrik och ingress och sen jämföra med orginalet. Vi tittar på olika bilder och ni får sätta (slående) rubriker till dem. Därefter ska ni två och två skriva en egen tidningsartikel med valfritt innehåll. Avslutningsvis skriver du en tidningsartikel.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 - Skriva en notis och en tidningsartikel efter de regler som finns för denna genre.
 - Innehållet i din artikel framgår tydligt.
 - Tillämpa skriftspråkets normer.

Kursplanemål

Läsa och analysera sakprosatexter. Formulera sig i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Matriser

Sv
Tidningsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som en nyhetsartikel i en lokaltidning.
Ny aspekt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en nyhetsartikel. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel relativt väl, till exempel genom att den har rubrik, ingress, styckeindelning och brödtext. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel väl, till exempel genom att den har en effektiv rubrik, intresseväckande ingress, konsekvent styckeindelning och brödtext. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
Ny aspekt
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Ny aspekt
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: