👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosor

Skapad 2018-04-16 11:13 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9 Svenska NO (år 1-3) Bild
Vi fortsätter vårt blomtema, men fokuserar nu mer på just solrosen och dess livscykel. Vi fortsätter arbeta med begreppen som hör till (frö, stjälk, kronblad m.m.) Vi planterar egna solrosor, följer solrosens resa, dokumenterar med bild och text om solrosens livscykel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under solros-temat kommer vi jobba med den kommunikativa förmågan, analysförmågan samt begreppsförmågan, detta genom att:

 • Läsa och lyssna på texter om solrosen
 • Skriva egna faktatexter om solrosen
 • Följa instruktioner kring hur solrosen ska planteras och skötas om
 • Jämföra solrosen med två valfria blommor genom ett VENN-diagram
 • Träna begrepp som hör till biologin och växternas livscykel

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dessa förmågor genom att:

 • Observera hur du deltar i samtal och jämförelser
 • Läsa dina texter om solrosen och dess livscykel
 • Hur väl du kan använda begreppen som vi jobbar med 
 • Hur du följer instruktioner som du får

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt och undervisning, vi kommer:

 • jobba enskilt/par/grupp samt i helklass
 • läsa texter
 • lyssna på genomgångar
 • skriva faktatexter
 • jobba med begrepp så som (stjälk, kronblad, frö, rot, foderblad m.m.) 
 • jobba med hur solrosens livscykel går till 
 • plantera egna solrosor och följa deras resa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3