Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första maskinerna

Skapad 2018-04-16 11:24 i Stenbackeskolan Grundskolor
Arbete och effekt, del 2. Praktiska teoretiska tillämpningar av lutande planet, hävstången och hjulet.
Grundskola 7 Teknik
Nu kan du en hel del om det lutande planet, arbete och effekt. Dags att förstå (och testa) hur dessa teoretiska kunskaper använts i enkla maskiner sedan antiken (ungefär 3000 år sedan) och fortsätter användas även idag i dataålderns avancerade maskiner!

Innehåll

Du kommer i detta projekt att få chansen att tillämpa nuvarande och nya kunskaper i Teknik och fysik för att bygga enkla maskiner som utnyttjar antingen det lutande planet, hävstång eller hjul för att utföra ett specificerat arbete. Material och uppdrag diskuteras i klassen och/eller tillhandahålls av läraren.

HUR? Du kommer att planera och bygga  i mindre grupp. 

Redovisning av resultat?

Du kommer redovisa valda delar av gruppens projekt enskilt inför resten av klassen eller enskilt med läraren. 

Du kommer även att skriva en projektplan där idé och detaljer framgår tydligt.

Du kommer få visa att din maskin fungerar. Om den inte fungerar får du och din grupp göra förbättringar och göra om redovisningen. Även arbetet med förbättringar bedöms och kan ge bra betyg!

Arbete bedöms i sin helhet enligt kunskapskraven nedan. 

Matris och detaljer utarbetas tillsammans efter första veckans diskussioner. 

Arbetstid: 4 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: